post

مقررات ايمني اجرای سندبلاست

هشدار در باره ماسه سیلیکا

بلاستینگ توسط ماسه های سیلیکا (سايندههاي سيليس دار كه بيش از 5% Silica داشته باشند ) ممکن است صدمات جدی و حتی کشنده ای را به همراه داشته باشد.

“بلور سیلیکا در سراسر جهان بعنوان ماده ی سرطان زای درجه ی اول شناخته میشود”

 

استفاده از سايندههاي سيليس دار كه بيش از 5% Silica داشته باشند مشروط به رعايت كامل اين مقررات است:

میتوان به جای مواد سیلیس دار استفاده از سايندههاي ديگر نظير گرانول اكسيد آلومنيوم، ذرات آهن لعاب دار ، ذرات چدن Malleable و ذرات سمباده را در دستور کار خود قرار داد.

سندبلاست قطعاتی که خیلی بزرگ نیستند و میتوان آنهارا جابجا کرد باید در سالن محصوری که ابعاد کافی داشته باشد صورت بگیرد.

سالن بايد به نحوي باشد كه رانش هوا از طرف بالا به سمت پائين صورت پذيرد. بدين معني كه ضريب خروجي هوا به ميزاني باشد كه باعث فشار منفي كمي در سالن سندبلاست گردد تا هواي تازه بتواند از بالا وارد سالن شده و آلودگي از منافذ سالن به بيرون انتشار نيابد، در كف سالن و يا دو طرف ديوار سالن در محاذي كف كه در مسير هواي خروجي به هواي آزاد است جريان هواي آلوده بايد از فيلترهاي مؤثر پارچهاي يا از سيليكون يا رسوب دهندههاي الكترواستاتيك عبور يابد تا مواد ساينده گرفته شود و براي استفاده مجدد در مخزني كه در زير سالن سندبلاست قرار داده ميشود جمعآوري گردد. 

در مکانهایی كه تاسيسات ثابت مانند بويلرها،مخازن سوخت ويا لولهكشيها قرار دارد محدوده سندبلاست كاري بايستي با اسكلت بندي و چادركشي محصور گردد. 

اپراتور سندبلاست (سندبلاست كار) بايستي مجهز به وسايل حفاظت فردي شامل كلاه مخصوص سندبلاست Air Line Helmet ، لباس كار با پيش بند مقاوم ، چكمه لاستيكي و دستكش ساق بلند باشد. 

كلاه سندبلاست باید کاملا به طور شخصی استفاده گردد و مورد استفاده ديگران قرار نگيرد. شيلنگ هوارساني كلاه سندبلاست كار بايستي به منبع هواي سالمي متصل شود كه دبي هوارساني آن كمتر از 17% مترمكعب در دقيقه نباشد هواي مذكور بايستي توسط فيلتر مناسبي كه بدون كاهش اكسيژن هوا بتواند رطوبت، دودهاي روغني، ذرات و غبارات و هر گونه گازهاي سمي كه از كمپرسور هوا ايجاد ميشود (مانند Co2 – Co اكسيدهاي فلزي گوگرد يا نيتروژندار) را جذب نمايد؛ توصيه شده است در هواي تنفسي نبايد بيش از 50 PPM كربن منواكسيد و بيش از 1000 PPM كربن دياكسيد وجود داشته باشد. 

براي نگهداري تجهيزات ، وسائل ، سيستمهاي تهويه و وسائل حفاظت فردي باید مراقبتهاي دورهاي به عمل آيد و مخازن تحت فشار كمپرسور و مخلوط كن Air Blast Chamber سالن حداقل يكبار تحت تست هيدورستاتيك واقع شود. 

سندبلاست كار در شبانهروز بايد كمتر از 8 ساعت کار کند و در این مدت نباید بيش از 40 دقيقه بطور مداوم در داخل سالن ، سندبلاست كاری نمايد و در هر دوره تناوبی باید توسط شخص ديگري كه در خارج سالن میباشد مورد مراقبت قرارگيرد. 
توزيع نور مناسب در سالن و سيستم ارتباط تلفني يا صوتي بين مراقب و فرد سندبلاست كار از دیگر مواردیست که الزاما باید رعایت گردد .
نکته : در صورتيكه جهت تامين روشنایي نتوان از فشار برق تا 50 ولت استفاده نمود براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي افراد لازم است مقررات ايمني استفاده از ولتاژ ضعيف و سيستم سيم اتصال موثر الكتريكي بدنه به زمين مصرف كنندههاي الكتريكي رعایت گردد.

افراديكه در نزديك سالن سندبلاست ميباشند و یا بنحوي در معرض استنشاق غبارات ریز ناشي از سندبلاست كاري قرار دارند بايستي از فيلتر تنفسي استفاده نمايند. 

سندبلاست کاران بایستی آزمايشهاي پزشكي شامل X – Ray از ريهها و اسپيرومتري را حداقل سالي يكبار انجام دهند و لزوما در پرونده پزشكي آنان ثبت شود و در صورت بروز علائمي دال بر بيماري شغلي، كار آنان بايد عوض شود. 

بمنظور جلوگيري از ايجاد الكتريسيته استاتيك كه هنگام عبور مواد ساينده از لوله لاستيكي رابط به نازل ایجاد ميشود نازل سندبلاست بايستي توسط سيمي كه از مسير لوله عبور داده شده به زمين ارت شود تا از تركيدن لوله رابط يا ايجاد شوك الكتريكي به سندبلاست كار جلوگيري بعمل آيد.

پس از پايان كار هر شيفت، سندبلاست كاران موظفند وسائل حفاظت فردي خود را تميز و در قفسه ملبوس نگاهدارند تا پس از استحمام دوش و تعويض لباس از خود رفع آلودگي نموده باشند. 

در صورت انجام كار در ارتفاع مقررات ضميمه مربوط به داربستها براي سندبلاست كاران لازمالاجراء ميباشد.

مدير واحد بايستي شخص مسئولي را جهت نظارت بر كار كارگاههاي سندبلاست تعيين كند تا مقررات فوق را كنترل نمايد. 

شخص مذكور لازمست قبل از شروع عمليات سندبلاست كليه موارد ايمني از جمله وضعيت شيلنگها، رابطها و بستها را بازديد و در صورت اطمينان از سلامت آنها اجازه كار صادر نمايد. 

اپراتور سندبلاست بايستي آموزش ايمني را گذرانيده باشد و تجربه لازم را براي سرعت در مانور بستن شير مخلوط كن هوا و مواد ساينده كه فشاري بين 5/5 تاkgf/cm2 5/6  را داراست بهنگام اضطرار داشته باشد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *