شرکت آرا سازه مهر آرنگ در طول فعالیتش خدمات زیر را ارائه کرده است و زین پس هم می کوشد تا در ادامه روند رو به رشد خود با حفظ کیفیت، بر پویایی نیز بیافزاید و رضایت شما را ضمانت کار خود سازد..

اهم خدمات بشرح ذیل اند

طراحی و اجرا

بلاستینگ                                           

رنگ آمیزی

پوشش و عایق

سطوح داخلی و خارجی انواع سازه ها و تجهیزات صنعتی شامل مخازن پالایشگاه ، قطعات حساس صنعتی ، ابزار دقیق، لوله از سایز 1/4 اینچ   و ….