post

اجرای عملیات بلاستینگ و رنگ آمیزی درپروژه های صنعتی کشور

post

مشاوره فنی و اجرای پوشش انواع سازه ها و تجهیزات صنعتی

تعمیر و نگهداری پوشش ها

چرا تعمیر و نگهداری؟ تمامی پوشش ها از بین می روند. مقدار تخریب آنها بستگی دارد به روش آماده سازی اولیه سطوح(سندبلاست)، نوع پوشش،روش اعمال و جوی که شیئ در آن قرار دارد. تمامی سطوح باید قبل ازاعمال پوشش مجدد در شرایط مناسبی باشند. اگر تعمیرات سازه ها قبل از رنگ آمیزی انجام نشود، تخریب…